Bing

Bing hiện hỗ trợ chế độ gửi hàng loạt URL tới Bing

Bing hiện hỗ trợ chế độ gửi hàng loạt URL tới Bing

Giờ đây, bạn có thể sử dụng một yêu cầu API Bing duy nhất để gửi tối đa 500 URL tới Bing, thay vì thực hiện 500 yêu cầu API riêng lẻ.

Admin 01-07-2019 23:50 1113

Cái nhìn toàn diện của Bing về tìm kiếm được hiển thị tại SMX West

Cái nhìn toàn diện của Bing về tìm kiếm được hiển thị tại SMX West

Bài phát biểu của Bing tại sự kiện San Jose đã xem xét kỹ hơn về tích hợp tìm kiếm cho các tài liệu nội bộ và cách tìm kiếm hình ảnh thông minh sẽ mở rộng.

Admin 21-02-2019 03:19 1470