Google Images

14 cách SEO hình ảnh quan trọng bạn cần biết

14 cách SEO hình ảnh quan trọng bạn cần biết

Cách SEO hình ảnh quan trọng bạn cần biết để tạo ra nhiều lợi thế cho hình ảnh của bạn, bao gồm trải nghiệm người dùng tốt hơn, thời gian tải trang nhanh hơn và cơ hội xếp hạng bổ sung, cả trong kết quả tìm kiếm truyền thống và hình ảnh.

Admin 27-06-2019 18:02 899

7 cách để hình ảnh của bạn tăng hạng trên Google Images

7 cách để hình ảnh của bạn tăng hạng trên Google Images

Dưới đây là bảy cách để cải thiện SEO của bạn bằng cách giảm kích thước hình ảnh và sử dụng những hình ảnh đó theo cách có ý nghĩa có thể giúp xếp hạng tìm kiếm trên Google Images

Admin 27-06-2019 17:36 983