Google PageSpeed Insights

Điểm tốc độ trang di động thấp có thể sẽ giết chết lưu lượng truy cập của bạn

Điểm tốc độ trang di động thấp có thể sẽ giết chết lưu lượng truy cập của bạn

Đây là một số bước bạn có thể tự quyết định xem tốc độ trang trên thiết bị di động có ảnh hưởng xấu đến lưu lượng truy cập của bạn hay không:

Admin 28-07-2019 13:19 884

Tăng tốc độ tải trang web của bạn vì mỗi giây đều rất quan trọng

Tăng tốc độ tải trang web của bạn vì mỗi giây đều rất quan trọng

Quá trình tối ưu hóa để tăng tốc độ tải trang web của bạn có thể là một quá trình không bao giờ kết thúc, giống như chạy trên máy chạy bộ. Tối ưu hóa tốc độ trang sẽ luôn có chỗ để cải thiện và do đó, sẽ không bao giờ hoàn toàn thỏa đáng

Admin 01-07-2019 23:34 1385

3 cách tối ưu hóa hình ảnh cho tốc độ nhanh hơn và xếp hạng cao hơn

3 cách tối ưu hóa hình ảnh cho tốc độ nhanh hơn và xếp hạng cao hơn

Các công cụ tìm kiếm ưu tiên các trang web có tốc độ trang nhanh hơn , đặc biệt là trên các thiết bị di động sau đây là cách tối ưu hóa hình ảnh cho tốc độ nhanh hơn và xếp hạng cao hơn

Admin 27-06-2019 16:53 867

Google pagespeed insights là gì và cách tối ưu pagespeed insights 2019 tới 100 điểm

Google pagespeed insights là gì và cách tối ưu pagespeed insights 2019 tới 100 điểm

Đọc bài viết này để hiểu Google pagespeed insights là gì và cách tối ưu pagespeed insights 100 điểm để giúp tăng ranking từ khóa một cách dễ dàng

Admin 08-06-2019 00:11 5962

Cách khắc phục và loại bỏ javascript và css chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên

Cách khắc phục và loại bỏ javascript và css chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên

Bạn có muốn khắc phục và loại bỏ JavaScript và CSS chặn kết xuất trong WordPress không? Nếu bạn kiểm tra trang web của mình trên thông tin chi tiết về Google PageSpeed, thì có thể bạn sẽ thấy một đề xuất để loại bỏ các đoạn mã chặn và kết xuất đồ họa. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách dễ dàng sửa chữa kết xuất chặn JavaScript và CSS trong WordPress để cải thiện điểm số Google PageSpeed ​​của bạn.

Admin 28-05-2019 12:37 5775