JavaScript

JavaScript có thể xóa thẻ meta nofollow không ?

JavaScript có thể xóa thẻ meta nofollow không ?

Câu hỏi này gần đây đã được đăng trong subreddit TechSEO. John Mueller, Nhà phân tích xu hướng quản trị trang web cao cấp của Google, đã trả lời rằng Google sẽ sử dụng cài đặt hạn chế nhất mà bạn có trên trang, bất kể nó được bao gồm như thế nào.

Admin 28-01-2019 09:43 897