Html

HTML5: nó là gì?

HTML5: nó là gì?

HTML5 là phiên bản mới nhất của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, mã mô tả các trang web. Đó thực sự là ba loại mã: HTML, cung cấp cấu trúc; Cascading Style Sheets (CSS), đảm nhiệm phần trình bày; và JavaScript, làm cho mọi thứ xảy ra.

Admin 15-02-2019 04:14 1038

Hướng dẫn HTML & CSS cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn HTML & CSS cho người mới bắt đầu

HTML dành cho người mới bắt đầu tuyệt đối của chúng tôi sẽ biến bạn từ chưa biết gì thành quản trị trang web chỉ trong vài giờ. Không giống như nhiều hướng dẫn HTML khác, đó là hướng dẫn từng bước - không phải là tài liệu tham khảo dài dòng

Admin 31-01-2019 04:14 1063